Hulp op afstand
Pricacy-policy 2017-04-29T12:18:13+00:00

Deze website is eigendom van Kreanet

’t Veld 2 – 8211 Aartrijke ( Zedelgem )
Tel: + 32 (0)478 404 180
E-mail: info@kreanet.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0861.511.834

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kreanet of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Kreanet levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Kreanet de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Kreanet kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Kreanet geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Kreanet kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Kreanet verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Privacybeleid

Kreanet hecht belang aan uw privacy. (update 29/04/2017)

Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Kreanet respecteert uw online privacy en doet al het mogelijke om uw privacy in relatie tot uw gebruik van onze website te beschermen.

1. De verantwoordelijke voor de verwerking
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Kreanet.be, ’t Veld 2, 8211 Aartrijke (hierna “Kreanet” of “Wij”).

2. Welke gegevens worden verwerkt?
U kan onze website bezoeken zonder ook maar één persoonsgegeven te leveren. Om bepaalde producten en diensten te kunnen leveren, die op onze website worden aangeboden, moet Kreanet evenwel kunnen beschikken over sommige persoonsgegevens. Dan duiden wij aan welke informatie voor ons noodzakelijk is om de desbetreffende dienst goed te kunnen uitvoeren. Onder meer wanneer u een abonnement neemt op onze nieuwsbrief om geïnformeerd te blijven over onze activiteiten, wanneer u een bestelling plaatst in onze shop, wanneer u een abonnement neemt op een van onze diensten, of wanneer u deelneemt aan een enquête of wedstrijd, een whitepaper downloadt, … gaat u ermee akkoord dat Kreanet de persoonsgegevens die u overmaakt verzamelt en registreert. 

3. Hoe verwerkt Kreanet mijn gegevens?
Kreanet zal uw gegevens gebruiken om u in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om u verder op de hoogte te houden van haar activiteiten, van interessante promotie- of voordeelacties en eventueel voor statistische en direct marketing doeleinden. Kreanet selecteert voor haar lezers interessante aanbiedingen, voordelen of kortingen. Dergelijke aanbiedingen worden u occasioneel toegestuurd, en worden vanuit Kreanet verzonden. Indien u deze aanbiedingen niet wenst te ontvangen, kan u ons dat laten weten via een eenvoudige e-mail (op privacy@kreanet.be), via de “Uitschrijven” link vermeld in iedere nieuwsbrief of elk ander gebruikelijk communicatiemiddel.

4. Met wie worden mijn gegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Kreanet heeft haar hoofdzetel te Aartrijke, België en baat de site kreanet.be .

6. Toegang tot uw gegevens en verbetering

Kreanet treedt op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld en kan de verwerking ervan opdragen aan verwerkers. Daarbij neemt Kreanet de nodige maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen. U hebt het recht om ons te verzoeken uw gegevens te kunnen inkijken, deze gegevens te laten verbeteren en u eventueel te verzetten tegen de verwerking ervan. U kunt dit zelf op bepaalde websites van ons doen of hiervoor een e-mail sturen naar privacy@kreanet.be of een brief sturen naar Kreanet, ’t Veld 2, 8211 Aartrijke met het bewijs van uw identiteit. U kan ons steeds om toegang tot persoonsgegevens die op u betrekking hebben verzoeken om ze te controleren en ons vragen om ze te verbeteren en bij te werken, op eenvoudig schriftelijk verzoek verstuurd naar het adres van Kreanet hierboven vermeld.

7. Bijwerking van deze Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring kan regelmatig en zonder voorafgaande kennisgeving ten alle tijde worden bijgewerkt om het gegevensgebruik van Kreanet correct te weerspiegelen. Bovenaan deze verklaring vindt u de datum van de laatste bijwerking.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Meer info.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.